Earthquake

Nepal Earthquake Documentary

नेपालमा आएको भुकम्प को पुरा कथा !!अस्ट्रेलिया को ABC टिभीले Discovery च्यानेल ले भन्दा राम्रो संग देखाएको छ – हेर्नुहोल…

Posted by 1 “Like” for my Country on Wednesday, June 10, 2015

Om Mani Padme Hum